پروژه پاورپوینت فناوری نوین ساختمان
پروژه پاورپوینت فناوری نوین ساختمان

پروژه پاورپوینت فناوری نوین ساختمان

شامل 176 اسلاید میباشد.

سیستم قاب های بتنی پیوسته(روشقاب تونلی)

معرفی سیستم

اجرای سازه بتنی به روش های قاب های پیوسته ویا قالب تونلی ازحدود 40 سال پیش درجهان متداول است وتا کنون مورد بازنگریهای فنی از سوی طراحان ،مجریان،انبوه سازان وسازندگان قالب قرارگرفته ونسبت به زمان ابداع آن تحولات بسیاری را پشت سرگذاشته است. نام قالب تونلی به دلیل نحوه اجرای این سیستم وشکل قالب های فلزی آن و اجرای هم زمان دیوارها وسقف ها به آن اطلاق می شود.این روش که نوعی تولید صنعتی ساختمان بتن مسلح محسوب می شود،با نام های دیگری مانند"سازة بتن آرمه با قاب پیوسته"یا "مسلح یکپارچه" نیز شناخته میشود .این روش ساخت سازه ،بیشتر در بلند مرتبه سازی استفاده می شود.روش قالب تونلی ،مانند دیگر روشهای ساخت صنعتی ،از چهار معیار مزیت کاهش زمان،کاهش هزینه،ارتقای کیفیت و افزایش ایمنی کارکنان برخوردار است.در این سیستم از دیوارها به عنوان عناصرباربرساختمان استفاده می شودوسقف ها نیزبه صورت دال بتنی درجا ساخته می شوند.با توجه به این نکته که تمامی دیوار های خارجی وداخلی به طور همزمان اجرا شود و به نحوه مناسبی با کف وسقف در گیر می شوند،ترکیب دیوارها و دال های بتنی یک مجموعه واحد با یکپارچگی انجام بسیار زیاد را تشکیل می دهندو در مقابل نیروهای جانبی باد و زلزله به خوبی رفتار می کنند. این سیستم به طور معمول از شالوده بتنی ،دیوار ها و سقفهای بتنی اجرا شده در محل کارگاه، قاب ها یا پیش قاب های در ها و پنجره ها که قبل از بتن ریزی در دیوارها نصب میشود وتاسیسات مکانیکی و الکتریکی کار گذاشته شده در دیوار وسقف،تشکیل می شود. برای اجرای کلیه قسمت ها، قالب های یکپارچه فلزی که در آن تمام پیش بینی های لازم برای مسیرهای توزیع تاسیسات، نصب در و پنجره و غیره به عمل آمده است، طراحی و ساخته می شود. دیوارها و سقف ها به صورت همزمان بتن ریزی می شود و پس از برداشت قالب، ساختمان آماده نصب سرویس ها، اجرای رنگ و نصب شیشه است. به طور کلی تمام دیوارها، سقف ها و جداکننده ها از بتن مسلح بوده و پس از قالب برداری، هیچ گونه عملیات بنایی در آن صورت نمی گیرد.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

فناوری نوین ساختمان_1577895269_35122_8067_1054.zip14.60 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 16,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت