رساله مرکز فرهنگي و آموزشی توانبخشی نابينايان و کم بينايان
رساله مرکز فرهنگي و آموزشی توانبخشی نابينايان و کم بينايان

رساله مرکز آموزشی نابینایان و کم بینایان 328 صفحه

فهرست مطالب

Contents

تقديم به : 3

سپاسگزاري : 3

هيئت داوران 4

فهرست مطالب 5

چکيده 7

نابينا کيست و تاريخچه آموزش و پرورش نابينايان. 8

مقدمه 9

نابينا کيست و درجه بندي نابينايي 9

شيوه ها براي افراد مشکل دار بينايي 12

تاريخچه آموزش و پرورش در ايران براي نابينايان 15

فصل اول 20

جستاري در عالم نابينايان 20

1-1حس بينايي 21

نابينايي در جهان سوم 22

بيان مسئله 22

اهداف تحقيق 25

اهميت موضوع مورد بررسي 26

حس بينايي 32

مشميه: 32

جسم مژگاني(corpus cilliaris 33

خطا هاي انكساري چشم 33

شبكيه(Retina): 34

مقايسه دو حس بينايي و شنوايي 35

نابينايي و معلوليت بينايي 41

کم‌بينايي: 43

تعريف نابينايي: 50

کاتاراکت 51

تراخم 52

جذام 53

اونکوسرکيازيس 53

گزروفتالمي 53

نابينايي چيست؟ 56

درمان نابينايي 75

نابينايي و معلوليت بينايي 75

علل نابينايي 85

فصل دوم 91

تاريخچه توجه به نابينايان 91

تاريخچه آموزش استثنايي جهان ‌و ايران 101

تاريخچه آموزش وپرورش نابينايان درايران 106

تعليم و تربيت نابينايان 106

تاسيس مدارس خاص نابينايان 107

دليل بالا بودن توانايي حس لامسه افراد نابينا 111

تاثير موسيقي درماني در کودکان نابينا 113

ابزارها و راهکارهايي جهت آموزش الکترونيک نابينايان 123

2-4-وسايل توانبخشي نابينايان 127

: معرفي عصاي سفيد نابينايان 127

معرفي وسايل كمك آموزشي نابينايان 131

فصل سوم 134

نابينايان و مسائل محيطي و شهرسازي 134

نمونه هاي موردي 143

مجتمع نابينايان شهيد محبي 143

امکانات 143

4-2. مدرسه نابينايان باغچه بان شيراز 151

نقاط ضعف طرح 151

نقاط ضعف طرح 154

فصل سوم 155

( مطالعات اقليمي و نمونه هاي دوره اي ) 155

2-1- تاريخچه شيراز و محدوده طرح 155

2-2- سير تحولات تاريخي شهر شيراز در ادوار مختلف 159

شيراز پس از اسلام 160

دوره اموي 161

شيراز در دوره صفاريان و ديلميان 161

آل بويه (448-321 هـ. ش) 163

سلجوقيان (527-435هـ . ق) 165

اتابكان فارس ( 643-527 هـ. ش 165

دوره ايلخانيان مغول ، گوركانيان و آل قويونلوها : 168

آل اينجو ( 731-703 هـ . ش 169

آل مظفر (847-731هـ . ش) 170

صفويه (1102-882 هـ . ش ) 171

افغانها و افشاريه (1146-1046 هـ . ش 173

قاجاريه (1299-11171 هـ . ش) 177

پهلوي (1357-1299 هـ . ش 185

بررسي وضعيت كلي شهر شيراز 196

4-1- بررسي وضعيت فرهنگي شهر شيراز 197

4-1-1- وجه تسميه شيراز 201

4-1-2- القاب شيراز 203

4-2- بررسي وضعيت اقتصادي شهر شيراز 206

4-3-بررسي وضعيت اجتماعي شهر شيراز 208

4-4- بررسي موقعيت جغرافيايي شيراز 209

4-5- بررسي اقليمي منطقه : 211

4-5-1- بررسي پوشش گياهي شيراز 212

شکل4-1 – باغ ارم 213

الف- دما 215

ب-رطوبت نسبي 216

ج-تابش خورشيد 217

4-5-3- منطقه آسايش 220

4-5-4- تاثير عوامل اقليمي بر معماري و شكل گيري بافت شهري شيراز 223

فصل چهارم 225

مباني نظري معماري 225

- معمار 225

معمار در جايگاه افراد گوناگون 227

الف ) معمار در جايگاه معمار و منتقد. 227

ب) معمار در جايگاه مديران شهر 227

ج) معمار در جايگاه بهره وران از فضا 228

- انديشه ( تشبيه ) هاي معمارانه : 228

معماري و انديشه 230

انديشه هاي معماري 232

فصل پنجم 235

5-1 تدوين برنامه فيزيکي: 235

5-2 زيبا شناختي فضا 236

5- 3 کانسپت، مرکز گفتگو: 238

5-4 چرا مرکز گفتگو؟ 241

5-5 بخش هاي اصلي پروژه و ليست فضاهاي آن: 244

5-5-1-. بخش آموزشي، پژوهش و کلينيک (براي نابينايان) 245

5-5-1-1 کلاس ها 245

5-5-1-2 کارگاه ها 247

5-5-1-3 آزمايشگاه (پژوهش) 248

5-6-3-ج) فضاي گفتار درماني: 250

5-6-6-چ) فضاي مخصوص آموزش افراد چند معلوليتي با نقض بينايي و افراد داراي کاشت حلزوني گوش. 251

5-7ج) فضاي انتظار 252

5-8- کتابخانه 252

5-9 بخش آشنايي با دنياي نابينايي 253

5-9-1- نمايشگاه هنر نابينا 254

5-9-2-باغچه 4 فصل 255

5-9-3- کافي نت: 256

5-9-4- آزمايشگاه صداي چندحسي (the multisensory sounel LAB) 256

5-9-5-غرفه هاي فروش محصولات کارگاه ها 257

5-10- بخش گفتمان(گفتگو) 258

5-10-1- لابي اصلي مجموعه 258

5-10-2-آمفي تئاتر طراحي شده مخصوص افراد نابينا 259

جايگاه تماشاگران و تنظيم زواياي ديد : 260

5-10-3-رستوران با ميزباني نابينا: 268

5-11- بخش اداري مجموعه 269

5-11-1-مديريت 269

5-11-3- کنفرانس 270

5-11-4-امور اداري 270

5-11-5-اتاق استراحت مربيان و متخصصين 271

5-11-6 آبدارخانه 271

5-11-7 سرويس هاي بخش اداري 272

5-12- بخش خدماتي 272

5-12-1 نگهباني و اطلاعات 273

5-12-2 سرويس هاي بهداشتي 273

5-12-3 انبارها 274

5-12-4 پارکينگ ها 274

فصل ششم 275

مکان يابي سايت و تحليل سايت 275

6-1-معرفي استان فارس 275

6-1-3- مطالعات اقليمي: 276

6-1-4جهت بادهاي غالب و بادهاي محلي: 277

6-1-4-1-الف) بادهاي شمالي: 277

6-1-4-2-ب) بادهاي غربي: 278

6-1-4-3-پ) توده هاي هواي جنوبي: 278

6-1-4-4-ت) بادهاي محلي: 278

6-1-5جريان توده هاي هوا: 278

6-2 بررسي مطالعات اجتماعي و فرهنگي 279

6-3-نرخ رشد. 280

6-4- هرم سني 281

6-5-جانمايي پروژه در شهر شيراز 283

6-5-1-دسترسي: 283

6-5-3-همجواري ها: 284

6-5-4-قابليت گسترش: 285

6-5-5-تنوع بصري: 285

6-6-پتانسيل هاي اجتماعي بستر 285

6-7-جمع مطالب و تعيين نوع بستر 286

6-8-نقد و بررسي آلترناتيوهاي مکان يابي بستر 287

6-8-1-الف) باغات حاشيه بلوار چمران: 287

محاسن حاشيه چمران: 287

معايب حاشيه چمران: 288

6-8-2-ب) سايت جنوبي پارک آزادي (پارک شهر) 289

معايب فضا: 290

فصل هفتم 290

معرفي طرح 290

7-2-ايده اصلي طرح 291

7-3-ايده انتخابي 293

7-4-آرايش فضاي مثلثي به عنوان يک مدل طراحي بنيادي براي اجتماع افراد نابينا 293

7-4-1-الف) اصل (openess) بودن 294

7-4-2-ب) اصل نور:(light) 295

7-4-3-ج) اصل ترکيب (composition) 295

7-4-5-د) اصل فرم 296

7-4-6-هـ) اصل متريال(materialiy) 296

7-5-چند نکته مهم در رابطه با طراحي 297

7-6 - جانمايي پروژه در سايت 298

7-7- سازه پروژه 298

7-8-معرفي تاسيسات 299

فهرست منابع فارسي 300

فهرست منابع غيرفارسي 302

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

farhangi amozeshi nabina_1569267445_31783_8067_1524.zip7.93 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 18,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت