پاورپوینت پروژه شمع کوبی به همراه فیلم
پاورپوینت پروژه شمع کوبی به همراه فیلم پاورپوینت شمع کوبی(43 اسلاید) به همراه فیلم هنگامی که برای اجرای سازه ای سایت پروژه در نظر گرفته میشود باید ابتدا جنس خاک و نوع مواد بکار رفته ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت پروژه دانشجویی شاتکریت و نیلینگ
پاورپوینت پروژه دانشجویی شاتکریت و نیلینگ ...
قیمت :18,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت پروژه دانشجویی مصالح نوین ساختمانی
پاورپوینت پروژه دانشجویی مصالح نوین ساختمانی پاورپوینت مصالح نوین ساختمانی 273 اسلاید ...
قیمت :12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروژه دانشجویی پاورپوینت سازه های کابلی
پروژه دانشجویی پاورپوینت سازه های کابلی پروژه دانشجویی پاورپوینت سازه های کابلی 31 اسلاید در این نوع سیستم اعضای اصلی ...
قیمت :12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروژه دانشجویی ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﻮ   ﺳﺎزه ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ اي و روش ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ آن
پروژه دانشجویی ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﻮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ اي و روش ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ آن پروژه دانشجویی ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﻮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ اي و روش ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ آن 34 اسلاید سازه های ...
قیمت :10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پاورپوینت پروژه دانشجویی سازه های پوسته ای استوانه ای
پاورپوینت پروژه دانشجویی سازه های پوسته ای استوانه ای پاورپوینت پروژه دانشجویی سازه های پوسته ای استوانه ای 26 اسلاید محاسن: 1.پوشاندن سطوح وسیع با حداقل ...
قیمت :12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروژه پاورپوینت فناوری نوین ساختمان
پروژه پاورپوینت فناوری نوین ساختمان پروژه پاورپوینت فناوری نوین ساختمان شامل 176 اسلاید میباشد. سیستم قاب های بتنی پیوسته(روشقاب تونلی) ...
قیمت :16,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروژه پاورپوینت عرشه فولادی سازه
پروژه پاورپوینت عرشه فولادی سازه پروژه پاورپوینت عرشه فولادی سازه شامل 47 سلاید میباشد. تاریخچه: در حدود سالهای 1980 میلادی ...
قیمت :12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروژه پاورپوینت معرفی مصالح جدید در صنعت ساختمان
پروژه پاورپوینت معرفی مصالح جدید در صنعت ساختمان پروژه پاورپوینت معرفی مصالح جدید در صنعت ساختمان شامل 272 اسلاید میباشد. ...
قیمت :25,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروژه پاورپوینت آشنایی با سوله و انواع مختلف آن
پروژه پاورپوینت آشنایی با سوله و انواع مختلف آن پر وژه پاورپوینت آشنایی با سوله و انواع مختلف آن شامل 27 اسلاید میباشد. سوله به ...
قیمت :11,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1